Świetlica środowiskowa prowadzona przez Gminny Ośrodek Kultury mieściła się w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewskim. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Rada Gminy wraz z Wójtem Jerzym Wilkiem podjęli decyzję o powołaniu do życia świetlicy. W lutym 2009 r. rozpoczęły się pierwsze zajęcia tej jednostki.  Początkowe działania świetlicy skierowane były do wszystkich dzieci od klas 0-VI i stworzona była jedna liczna grupa. Pierwszym wychowawcą świetlicy została mgr pedagogiki Małgorzata Gola. Z roku na rok świetlica cieszyła się coraz większym zainteresowaniem nie tylko wśród rodziców ale również dzieci. Dlatego w nowym roku szkolnym 2010/2011 zostały utworzone dwa oddziały z podziałem wiekowym.

Głównym zadaniem świetlicy było:

- opieka i organizowanie czasu wolnego dzieci,

- organizowanie wychowankom zabaw, zajęć plastycznych, ruchowych przy muzyce, rekreacyjnych, integrujących, itd.,

- rozwijanie zainteresowań dzieci,

- wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości,

- pomoc uczniom w odrabianiu lekcji,

- kształtowanie wśród uczniów postaw społecznych i działania w grupie,

- współpraca z rodzicami w procesie wychowania.

W ramach działalności świetlicy organizowano liczne konkursy plastyczne, ruchowe, spotkania mikołajkowe, Dzień Dziecka, bale przebierańców i wiele innych.

Grupę młodszą prowadziła Małgorzata Gola, natomiast wychowawcą grupy starszej została Marzena Płaza, instruktor i animator czasu wolnego.

Świetlica środowiskowa prowadzona była dla uczniów klas 0-V (klasa VI w miarę wolnych miejsc), którzy musieli dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców. Za zdeklarowany pobyt dziecka na świetlicy rodzice opłacali składkę na fundusz świetlicowy przeznaczony na zakup zabawek, gier, przyborów plastycznych, nagród.

Świetlica środowiskowa z dniem 1.09.2017 r. została przekształcona na świetlicę szkolną prowadzoną przez Publiczną Szkołę Podstawową w Majdanie Królewskim.

© 2017 Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim   |   Realizacja: Interefekt.pl