Mamy Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2017 roku!

Pan Jan Puzio otrzymał tytuł Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2017 roku. Konkurs, wyłaniający osoby szczególnie wyróżniające się swoją działalnością na terenie naszego Powiatu, przeprowadzony został już po raz ósmy.  
 
W sumie do Konkursu „Wolontariusz Powiatu Kolbuszowskiego” dostarczonych zostało trzy wnioski nominacyjne. Stowarzyszenie Gminy Raniżów zgłosiło Jana Puzio, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Majdanie Królewskim Ks. Daniela Korycińskiego, zaś Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu Wiesławę Serafin z Mechowca.

Obrady Kapituły 
Kapituła konkursowa w składzie: Starosta Kolbuszowski Józef Kardyś – przewodniczący wspólnie z pozostałymi członkami Kapituły, tj. Dorotą Frankiewiczdyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w KolbuszowejPrzewodniczącym Rady Powiatu Mieczysławem BurkiemPrzewodniczącym Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Kolbuszowskiego Janem Wiąckiem oraz pracownikiem Wydziału ds. Promocji i Kultury Powiatu Kolbuszowskiego Anną Stec, 15 grudnia, przeanalizowała wszystkie dostarczone kandydatury. Po zapoznaniu się z trzema nadesłanymi zgłoszeniami tytuł „Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2017 r.” Kapituła postanowiła przyznać panu Janowi Puzio z Raniżowa. Natomiast wszystkim zakwalifikowanym do konkursu przyznany został tytuł „Nominowany do tytułu Wolontariusza Powiatu Kolbuszowskiego 2017”.

http://www.powiat.kolbuszowski.pl/aktualnosci/mamy-wolontariusza-powiatu-kolbuszowskiego-2017-roku,2538.htmlźródło: 


© 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Majdanie Królewskim   |   Realizacja: Interefekt.pl